Plymouth rock

RASA PLYMOUTH ROCK

S-a format in oraşul Plymouth din America din statul Massachussettes in perioada anilor 1850— 1880 prin încrucişarea raselor locale cu rasele Dominicana, varietatea barata Brahma si Cochinchina. Cuvântul „rock" înseamnă in limba engleza „stanca”, cuvânt ce se refera atât la culoarea cat si la constituţie, sănătate si rezistenta. In Europa a fost adusa pentru prima oara in anul 1870 la expoziţia din Birmingham (Anglia). Standardul tarii de origine (S.U.A.) prevede 6 varietati de culoare : barata, alba, potârnichie, herminata, albastra si cărămizie. Mai importante atât prin caracterele economice cit si prin aria larga de răspândire fiind varietatea barata si alba. Varietatea barata a fost admisa in standardul american in anul 1874.

Caractere productive ale varietăţii barate

Producţia medie de oua calculate pe baza controlului oficial a fost in pri¬mul an de ouat de 196 cu variaţii de la 147 bucati pana la 239 bucati. Greutatea medie a unui ou a fost de 59,2 g. culoarea cojii ouălor este cafenie, consumul specific pentru un kg masa oua este de 5 kg.

In ceea ce priveşte maturitatea sexuala, pasările sunt mai tardive decât pasările de rasa Rhode Island cu cca. 2—4 saptamani, puicile încep ouatul la 6—7 luni. Procentul de fecunditate mediu variază intre 80% si 88%, procentul de ecloziune intre 70% si 76% din ouăle fecundate. Instinctul de clocit se manifesta la fel ca la rasa Rhode Island. Cocoşii adulţi cântăresc in medie 3,5—4 kg, iar găinile 2,5—3 kg. păsările manifesta o aptitudine deosebita pentru îngrăşare, cu un randament la taiere mare, cu o carne gustoasa si suculenta.

In prezent rasa Plymouth Rock Barat se creste mai ales pentru încrucişări cu rasele Rhode Island si New Hampshire in vederea obţinerii unor hibrizi autosexabili la vârsta de o zi, caracterizaţi prin producţie de oua si carne ridicata si rezistenta la îmbolnăviri.

Varietatea alba a rasei Plymouth Rock.

In Statele Unite, o mare răspândire o capătă varietatea alba a rassei Plymouth Rock, din cadrul căreia au fost selecţionate câteva tipuri, care in multe privinţe răspund cerinţelor producţiei industriale de pui de carne. A fost admisa in standardul american in anul 1888. Ca urmare, unele din aceste tipuri industriale au căpătat in tara de origine, ca si intr-o serie de alte tari, printre care se număra si România, o larga răspândire, fiind folosite mai ales la încrucişări cu rasele Cornish si New Hampshire. Culoarea alba a penajului (care după cum se ştie este legata direct de aspectul comercial al carcaselor) se datorează unei mutaţii apărute la varietatea barata a rasei, ceea ce explica caracterul ei recesiv. Selecţionarea unor linii albe dominante sugerează insa ca ulterior s-a recurs la încrucişarea păsărilor din varietatea alba a Rasei Plymouth cu păsări din rasa Leghorn, la care penajul alb este dominant Puii de rasa Plymouth cu penajul alb-recesiv au pu¬ful de culoare alb-gălbui mult mai deschis decât la puii de rasa Leghorn, deseori puful are culoare fumurie sau cenuşie de diferite intensităţi.

Caractere productive ale varietăţii albe :

Găinile Plymouth alb produc oua cu coaja pigmentata. producţia medie de oua până la vârsta de 500 de zile, calculate pe baza rezultatelor controlului oficial al celor mai bune linii, efectuat la diferite stadiuri avicole, a fost de 205 bucăţi, cu variaţii intre 170—215 oua, greutatea medie a unui ou a fost de 61,1 g iar consumul mediu pentru un ou de 300—350 g furaje concentrate, o găina consumând pe an 56—58 kg. Maturitatea sexuala se instalează la vârsta de 6 luni, procentul de fecunditate mediu este de 90— 95%, iar procentul de ecloziune mediu 75—80% din ouăle introduse la incubator, instinctul de clocit era puternic, cu 10—20 de ani in urma manifestându-se la cca. 40—50% din găini, odată sau de mai multe ori pe an, insa in prezent, in urma lucrărilor de selecţie efectuate, acesta a scăzut considerabil. Cocoşii adulţi cântăresc in medie 4,5—4,7 kg, iar găinile 3,0-3,2 kg., puii au intensitate de creştere mare, sporul me¬diu zilnic in greutate până la vârsta de 8 săptămâni fiind de 18—25 g, ceea ce asigura realizarea la aceasta vârsta a greutăţii corporale de peste un kg la puicuţe si de cca. 1,5 la masculi, la vârsta de 90 zile puicuţele cântăresc 1 300—1 400 g iar cocoşii 2,0—2,2 kg.

Consumul total de furaje combinate, până in aceasta vârstă este de 4,3—4,4 kg la femele si de 5,7-5,9 kg la masculi. Puii se îmbracă repede cu penaj, fiind complet îmbrăcaţi la vârsta de 45—50 zile. In tara noastră tipul industrial al rasei Plymouth Rock alb-recesiv a fost importat cu începere din anul 1961, fiind folosit ca linie materna in încrucişările cu rasa Cornish pentru producţia de pui broiler.

System.String[]