Cornish

RASA CORNISH

Este una din rasele grele specializate pentru producţia de carne cu cea mai mare răspândire la ora actuala. S-a format in Anglia, ţinutul Cornwall prin încrucişări complexe intre rasele Combatants de Aseel, Combatanta Engleza de tip vechi si Combatants Malaieza. Prima varietate care s-a format a fost de culoare închisa (negru-roşcat) cunoscuta in literatura de specialitate mai veche sub denumirea de Combatanta Indians, denumirea corecta este insa Cornish, fiind admisa in standard in anul 1893. Varietatea închisă a fost apoi încrucişată cu păsări din rasa Combatants Malaieză cu penajul alb, obţinându-se varietatea albă, inclusă in standard in anul 1898.

Amelioratorii americani au creat si lansat pe piaţă încă două varietăţi: varietatea roşie marginată cu alb din încrucişarea Cornish-ului închis cu păsări din rasa Sham-Japonez si varietatea galbenă rezultată din încrucişarea varietăţii albe cu pasări din rasa New Hampshire. Dintre cele patru varietăţi de culoare până in prezent varietatea albă are cea mai larga utilizare in producerea puilor broiler, prin încrucişare cu rasa Plymouth Rock alb

Caractere de exterior :

Conformatia generală este cea caracteristică raselor combatante, aproape identică la ambele sexe, având trunchiul ovoidal si cu direcţie oblică anteroposterioară. Prezintă creasta bătută-triplă sau nuciforma, dar se întâlnesc si exemplare cu creasta simplă, in proporţie de până la 10%, ciocul este scurt si gros la bază, bine curbat, de culoare galbenă.

Bărbiţele si urechiuşele sunt mici, de culoare roşie. Trunchiul este larg intre umeri, adânc, cu pieptul larg si bine rotunjit, iar abdomenul puţin dezvoltat. Picioarele au aplomb larg cu coapsa si gamba bine îmbrăcate in muşchi si fluiere groase de culoare galbena. Penajul este bine strâns pe corp, cu penele mai scurte si mai înguste. Pielea este galbenă. lnsusiri biologice si productive.

Producţia de oua Ia găinile din rasa Cornish este relativ mică, obţinându-se in medie 100—130 oua in primul an de ouat, cu greutate de 60—65 g. Ouăle au coaja pigmentata in brun si un procent mare de fecunditate (82—90%).

Vârsta medie de depunere a primului ou este in medie 200—210 zile. Masa corporală la păsările adult atinge valorile de 4,5—5,5 kg la cocoşi si 3,5—4 kg la găini, iar la tineretul in vârsta de sase luni 3,5—3,0 kg masculii si 2,3—3 kg femelele.

Atât masa corporală cit si sporul mediu zilnic variază insă in funcţie de linie. Carnea produsă este fină, fragedă si suculentă, randamentul la sacrificare a puilor la 60 zile fiind de 78—79% cu un raport carne-oase mediu de 4 :1.

System.String[]